قیمت روز میلگرد

اعتماد، تضمین کیفیت و صداقت از اصول اخلاقی و حرفهای ما در کار است. در خصوص کیفیت میلگرد ممکن است اصطلاح میلگرد سبک و یا سنگین مطرح شود. اما همانطور که گفته شد، تنها موضوع برجام مطرح نیست و خبرهای جدید و مهمی از گوشه و کنار دنیا به گوش میرسد. حال سوال اساسی که مطرح میشود، مربوط به تاثیر این اتفاق در قیمت روز میلگرد است. قیمت ارز که به وسیله عوامل مختلفی کنترل میشود، بر روی فولاد تاثیر دارد. در طی سال گذشته، با خبرهایی که حاکی از ناموفق بودن پروژه برجام بود، قیمت ارز و آهنآلات تا حد زیادی افزایش یافتند؛ اما به تدریج نیز این قیمتها کاهش پیدا کردند.

در مقابل نیز تعداد کمی از شرکتها قیمت محصولات خود را به همین مقدار کاهش دادند. تعدادی از کارشناسان برای بررسی بهتر و پیش بینی قیمت میلگرد، نظرات خود را بازگو میکنند که در این بین، نیاز است تا نظر یکی از کارشناسان مسکن را بشنویم. کاهشها و افزایشهای انجام شده نیز تنها تحت تاثیر روند عملکرد برخی شرکتها انجام شد؛ به طور مثال شرکتهایی که با کمبود فروش در ماههای گذشته مواجه شده بودند، همچنان تا ۱۰۰ تومان قیمت آهنآلات خود را افزایش دادند. اما در مقیاس کلیتر و در بازار بورس، از حجم زیاد وارد شده به بازار، تنها ۳۵ هزارتن آهن اسفنجی خرید و فروش شد که نسبت به عرضه قبلی، شاهد کاهش قیمت ۰.۴ درصدی بودیم.

دلیل این رکود نیز، کاهش نقدینگی و در بعضی مواقع عدم وجود نقدینگی، انتظار برای خبرهای نشست وین در کنار برودت هوا است. در روزها و هفتههای گذشته که خبرهای مختلفی در مورد موضوع برجام به گوش میرسید، اگرچه قیمت ارز دچار نوسانات نسبتا قابلتوجهی شده بود، قیمت روز آهن تغییری را تجربه نکرد. از مهمترین خبرهای روزهای گذشته که تاثیر زیادی در روند اقتصاد ایران، به ویژه بخش آهنآلات داشته، خبر جنگ بین دو کشور روسیه و اوکراین است.

میلگرد ۸: این نوع در دو شکل آجدار و ساده تولید میگردد. این محصول از لحاظ استحکام، شکل ظاهری و کاربرد با میلگردهای آجدار تفاوت دارد. همچنین در محیطهای اسیدی یا دریایی (که در مجاورت آب شور دریا قرار دارد) نیز فلزات آهنی دچار فرسایش زودتر میشوند. در این مقاله قرار است علت کاهش قیمتهای اخیر را بررسی کنیم. بنابراین ارزانترین قیمت میلگرد نیز در این شرایط تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار میگیرد. وی اشاره میکند که امکان دارد در اثر شکست توافقات برجام، قیمت روز میلگرد مانند همیشه با افزایش روبهرو شود؛ اما این مقدار در مقابل رشد شدید سالهای گذشته ناچیز تلقی میشود.

دیدگاهتان را بنویسید