قیمت میلگرد آجدار، جدول وزنی، استانداردها و کاربردهای آن

همانطور که گفته شد علاوه بر هزینه تولید و میزان عرضه و تقاضا در سطح داخلی، عملکرد سازمان بورس کالا را نیز می توان از عوامل داخلی موثر بر قیمت میلگرد دانست که به طور مستقیم در این بازار نقش مهمی را ایفا می کند. فاکتور بعدی میزان عرضه و تقاضا است. هزینهی حمل و نقل و قیمت سوخت، فاکتور مهم دیگری است که نمیتوانیم نقش آن را در افزایش قیمت میلگرد نادیده بگیریم. البته می توان گفت که قیمت میلگرد متناسب با کارخانجاتی که تولید می شوند، نیز با یکدیگر تفاوت قابل توجهی دارند. عوامل مختلفی در قیمت انواع میلگرد تأثیرگذار هستند، ولی در ادامه مهمترین آنها را به شما معرفی میکنیم؛ فاکتورهایی که تا حد قابل توجهی در افزایش یا کاهش قیمت میلگرد ساده اثر دارند.

میلگرد استنلس ۱۵۰۰ برابر در مقابل خوردگی نسبت به میلگرد سیاه مقاومتر است. میلگرد دست دوم، به دلیل قیمت پایین تر نسبت به میلگرد آکبند، گاهی مورد توجه مشتریان قرار میگیرد. خاموت: خاموت ها به میلگرد عرضی یا برشی نیز شناخته میشود جهت تقویت مقاومت برشی، جلوگیری از ترکخوردگی بتن و مهار و کنترل میلگردهای طولی استفاده میشود. به طور کلی، از مشخصات آرماتورهای آجدار، میتوان به انعطافپذیری مطلوب و مقاومت کششی و مقاومت تسلیم خوب اشاره کرد. از دیگر کاربرد های میل گرد ده ساده می توان به استفاده در صنعت پیچ و مهره سازی اشاره کرد.

به طور کل، فولاد ایرانیان تمام انواع میلگرد A1، A2، A3 و A4 را در تمام سایزها ارائه میدهد و چه به صورت وزنی و چه به صورت شاخهای میتوانید آنها را تهیه کنید. عملکرد هرکدام از این صنایع تحت عنوان شاخص جداگانهای بررسی میشود و تأثیر آن در تغییرات قیمت انواع میلگرد قابل چشم پوشی نیست.

علیرغم تأثیر هر کدام از این فاکتورها، احتمال ورود نهادهای تنظیم بازار فولاد و آهن کشور، وضعیت بازار را به سمت احتیاط سوق میدهد. قیمت بنزین هم که همه ساله در حال تغییر است و تأثیر مستقیمی بر گران شدن قیمت انواع میلگرد دارد. آیا قیمت انواع میلگرد در سال جدید بالا میرود؟

دیدگاهتان را بنویسید